Nhà Đất » Australia Goldstar Real Estate

Canley Vale

Thông tin cơ bản của bất động sản

Mã số BDS:AS0001
Giá cả:$299,000
Địa chỉ:
Sydney Region
Đện tích:
Cấu trúc:
Hướng:
Vị trí:
Hiện trạng:
Pháp lý:


Thông tin đặc biệt về bất động sản

Giá trị cộng hưởng:
Giá trị tiềm năng:
Thông tin quy hoạch:
Các thông tin khác:

Thông tin liên hệ

Điện thoại:1300 134 928
Email:
Website:http://goldstarpartnerfairfield.com.au