Hợp tác » Đối tác chiến lược

Bất động sản NTGOD: Cơ hội hợp tác, cộng tác, cùng nhau phát triển với mọi đối tác

Bất động sản NTGOLD, đơn vị trực thuộc công ty TNHH NGọc Thanh.Với sứ mệnh phát triển thương hiệu Bất động sản và tầm nhìn trở thành đơn vị đầu tư, giao dịch Bất động sản chuyên nghiệp. Trên con đường định hướng phát triển đó, Bất động sản NTGOLD luôn tâm huyết xây dựng mối quan hệ chiến lượt với các nhà đầu tư, các đơn vị kinh doanh và các cá nhân với mục tiêu: HỢP TÁC BỀN VỮNG - LỢI NHUẬN SẺ CHIA
2012-06-14 11:50:05