Nhà Đất » Nhà đất 7 tỷ đến 10 tỷ


Mã số BDSQ1_0002
Giá cả7,5 tỷ ( thương lượng)
Địa chỉ 46 Mã Lộ, phường Tân Định, quận 1