Nhà Đất » Quận 2


Mã số BDSQ2_0001
Giá cảCho thuê: 3000 USD/tháng
Địa chỉ 513B đường 12, phường Tam Phú, quận 2