Nhà Đất » Quận 9


Mã số BDSQ9_0001
Giá cả4 tỷ ( Thương lượng)
Địa chỉ Khu dân cư cao cấp Nam Long, quận 9